Kurban keserken hangi dualar okunur? Diyanet açıkladı

Müslümanların Allah’ın rızasını kazanmak için ibadet amacıyla belirli şartları taşıyan hayvanları usulüne uygun kesme süreci Kurban Bayramı boyunca gerçekleştirilir. Peki, kurban keserken besmele çekilmesinin hükmü nedir? Kurban keserken hangi dualar okunur? İşte detaylar…

KURBAN KESERKEN OKUNACAK DUALAR

Hayvan kesilirken, ister kurban niyetiyle olsun ister başka bir amaçla olsun, besmele çekilmesi gereklidir. Eğer hayvanın kesimi sırasında besmele kasten terk edilirse, Hanefî mezhebine göre o hayvanın eti yenmez. Ancak, kasıtsız veya unutularak besmele çekilmezse, bu durumda o hayvanın eti yenebilir (Kâsânî, Bedâî‘, 5/46-47; İbn Nüceym, el-Bahr, 8/190-191). Şâfiî mezhebine göre ise besmele çekilmese de kesilen hayvanın eti yenir (Mâverdî, el-Hâvî, 15/95).

Kurban kesilirken “Bismillahi Allahü ekber” denilir ve şu âyetler okunabilir:

“De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetim/kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. O’nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emredildi ve ben Müslümanların ilkiyim.” (el-En’âm, 6/162-163)

“Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah’a ortak koşanlardan değilim.” (el-En’âm, 6/79).

“De ki: Muhakkak ki benim namazım, kurbanım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbi Allah içindir.” (el-En’am 162)

Besmele çekilip dualar okunduktan sonra kurban kesen kişi “Allahü ekber Allahü ekber. Lâ ilâhe İllâllahü vallahü ekber. Allahü ekber ve lillâhil hamd” şeklinde tekbir getirir. Ardından “Bismillahi Allahü Ekber” diyerek kurbanını kesmeye başlar.

HZ. PEYGAMBER BİZZAT KURBAN KESMİŞ MİDİR?

Kurban ibadeti hicri ikinci yılda meşru kılınmıştır. Hz. Peygamber’in (s.a.s.) de bu yıldan itibaren vefat edinceye kadar her yıl kurban kestiği bilinmektedir (Tirmizî, Edâhî, 11 [1506-1507]; bkz. Buhârî, Hac, 117, 119 [1712, 1714]; Müslim, Edâhî, 17 [1966]).

. Hz. Peygamber (s.a.s.), Veda Haccı’nda yüz deve kurban etmiştir. Hz. Ali, “Peygamber (s.a.s.) yüz deve kurban etti. Etlerini dağıtmamı emretti, ben de dağıttım.” (Buhârî, Hac, 122 [1718]) demiştir.

Hz. Enes’ten (r.a.) Hz. Peygamber’in (s.a.s.) siyah-beyaz benekli iki koçu besmele ve tekbir ile bizzat kestiği rivâyet edilmektedir (Buhârî, Edâhî, 9 [5558]; Müslim, Edâhî, 17-18 [1966]).

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x